Розділи сайту
Новини школи
Історія закладу

 

Проблеми освіти, виховання дітей турбують сьогодні все прогресивне людство. У Конвенції ООН про права дитини підкреслюється: «Обов'язок держави полягає в тому, щоб допомогти хворій дитині вести повноцінне й достойне життя в суспільстві, полегшуючи її активну участь у житті».

Реальність повсякденного життя довела необхідність створення у такому місті як наше закладу освіти, який би виконував соціальне замовлення виховання і навчання дітей з інтелектуальними порушеннями, їх соціальну адаптацію та реабілітацію.

Так, в 2000 році в освітянській родині м.Вінниці народився незвичайний довгоочікуваний заклад «Спеціальна загальноосвітня школа - навчально-реабілітаційний Центр».

З 01.07.2011 року заклад перейменовано в «Спеціальну загальноосвітню школу І-ІІ ступенів з дошкільним відділенням Вінницької міської ради».

Структурними підрозділами закладу є:

·    спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів (І ступінь - 1-4 класи; ІІ ступінь - 5-9 класи);

·   дошкільні групи.

Для дітей з інтелектуальними порушеннями, які за станом здоров'я можуть оволодіти професією певного кваліфікаційного рівня, у закладі можуть відкриватися 10-ті класи з поглибленою професійною реабілітацією. Добір учнів до таких класів здійснюється за рекомендаціями лікарів і шкільної психолого-медико-педагогічної комісії з урахуванням побажань учнів та їх батьків (осіб, які їх замінюють).

Для надання індивідуальної корекційної допомоги та добору відповідних програм навчання у закладі діє шкільна психолого-медико-педагогічна комісія, метою якої є:

         · вивчення особливостей психофізичного розвитку кожного учня (вихованця) у динаміці;

         ·  визначення адекватних умов, форм і методів навчально-виховної, корекційно-розвиткової роботи, професійної реабілітації;

         ·   переведення учнів (вихованців) до наступного класу закладу.

Направлення дітей до закладу здійснюється за бажанням батьків (осіб, що їх замінюють) на підставі висновку інклюзивно-ресурсного центру.

До закладу зараховуються з порушенням інтелекту з 3-х років та діти з відповідним діагнозом з такими медичними показаннями:

         ·     легкі порушення інтелектуального розвитку;

         ·     помірні порушення інтелектуального розвитку.

Режим роботи закладу:

         ·     дошкільні групи - 7.30-18.00;

         ·     1-9 класи - 9.00-18.00.

Режим роботи початкової школи передбачає денний сон, для чого у закладі обладнано спальні.

В закладі здійснюється безкоштовне харчування вихованців дошкільних груп (3-х разове) та учнів 1-9 класів (2-х разове).